Systemisch

Systemische therapie maakt het mogelijk om oude pijn en onbegrepen reactiepatronen te ontrafelen zonder alle betrokkenen zelf erbij te halen. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen (onder meer het gezin van herkomst) waarin we zijn opgegroeid. Vanuit dat systeem nemen we zowel bekrachtigende als beperkende patronen mee en we doen dit meestal vanuit loyaliteit. Deze (beperkende) patronen kom je in je huidige leven vaak weer tegen binnen nieuwe systemen bijvoorbeeld je relatie of je werk.

Door te kiezen voor systemisch werken worden deze onbewuste patronen weer zichtbaar. Door willekeurige mensen als ‘representant’ voor familieleden (door generaties heen) of met opstellingspoppetjes (tafelopstelling) op te stellen in een ruimte, wordt duidelijk voelbaar hoe men zich tot elkaar en de vrager (degene wiens familie wordt opgesteld) verhoudt en hoe men elkaar beïnvloedt. Bovendien is het mogelijk om helend te werken door bewust te schuiven d.m.v. representanten of met opstellingspoppetjes de opstelling en daardoor tot verwerking van oude pijn te komen.