Relatietherapie

Ik help jullie om de verstarde communicatiepatronen te veranderen. Openheid: ik help jullie de dingen te verwoorden die jullie tegen elkaar willen zeggen. Duidelijk en concreet, zonder dubbele bodems of vage woordsalades. Ook leren jullie elkaar aan het woord te laten. Vooral de dominante binnen een systeem mag leren zich anders op te stellen. Dit houdt meestal in dat er iets moet wijzigen in de machtsverhoudingen in de relatie.

Jullie zouden meer op elkaars non-verbale signalen moeten letten en leren erop te reageren. Door mijn aanwezigheid raken betrokkenen vaak minder bang van elkaar. Ik neem in het begin het voortouw om dit proces in gang te brengen (directieve strategieën).

Helaas ligt de zaak vaak iets minder eenvoudig dan geschetst: interactiepatronen zijn vaak zulke automatismen geworden dat eenvoudige uitleg over de destructieve kanten van jullie communicatie niet afdoend is. Directe aanwijzingen roepen soms veel weerstand op (zeker bij de dominante partij) en kunnen het probleem zelfs verergeren. Daarom benut ik bij gezins- en relatietherapie af en toe paradoxale procedures.

In het paradoxale denkraam focussen we allereerst op kleine veranderingen binnen een systeem – zodra er iets verandert, heeft dat gigantische doorwerkingen door het hele systeem. Waardoor er een proces van verandering op gang is gebracht: het systeem gaat daarna op zoek naar een nieuw evenwicht, het vindt onderweg steeds nieuwe oplossingen.