Kernkwaliteiten

Is een effectieve manier om je sterke en je zwakke punten inzichtelijk te krijgen, om je kernkwaliteiten en kernkwadranten in kaart te brengen. Dat is een veelgebruikte, duidelijk en toegankelijke methode die je ook kunt gebruiken om conflicten met anderen te analyseren. Je krijgt beter het inzicht wat nu eventueel botst maar ook wat een aanvulling de ander heeft op jezelf. En welke aanvulling jij hebt op de ander. Wat kun je van elkaar leren?

Soms is dit lastig om dit van iemand te willen zien. Het heeft een enorme meerwaarde om het in kaart te brengen zodat je samen weer door één deur kunt gaan. Het heeft sowieso een enorme meerwaarde om elkaar beter te begrijpen. Je kunt dit ook gebruiken op de werkvloer binnen teams. Op die manier leer je elkaar beter kennen en creëer je een wederzijds begrip.