Assen van Verandering

De Assen van Verandering is een praktisch model die veranderingsprocessen in gang brengt. De Assen van Verandering is bedacht door de Amerikaanse cognitief psycholoog en NLP/Neurosemantiek trainer Michael Hall. Het is gebaseerd op onderzoek dat Hall heeft gedaan naar mensen, die uit zichzelf (dus zonder professionele hulp) een belangrijke verandering in hun leven succesvol hebben behaald. Hall heeft van al deze ‘veranderingsexperts’ de achterliggende structuur van hun succesvolle gedrag in kaart gebracht.

Uit het onderzoek blijkt dat iedereen die succesvol verandert acht dezelfde aspecten benoemt, die eveneens naar voren komen als fasen binnen het veranderingsproces.

De acht aspecten van Hall

 • Ergens weg van willen, iets willen vermijden
 • Ergens naartoe willen, iets willen bereiken
 • Inzicht in de gedachten en gevoelens die het ongewenste gedrag sturen
 • Het besluit nemen te veranderen
 • Binnen jezelf nieuwe, effectieve gedachten en gevoelens creëren
 • Nieuw, effectief gedrag ontwikkelen en dit gedrag uitvoeren.
 • De behaalde verandering erkennen en waarderen
 • De nieuwe strategie kritisch bekijken en testen om deze te verbeteren.

Deze acht aspecten heeft Hall onderverdeeld in vier assen

 • As 1: Motivatie (aspect 1 en 2)
 • As 2: Beslissen (aspect 3 en 4)
 • As 3: Creëren (aspect 5 en 6)
 • As 4: Versterken (aspect 7 en 8)

Samen vormen deze vier assen met ieder twee polen de Assen van Verandering. Dit model is een uitstekende kapstok waarlangs een coach of therapeut een veranderingsproces kan begeleiden.